Close
Topkwaliteit VR trainingen
Digitaal dashboard
Deskundig & duurzaam

Onze filosofie

WAT IS HET EFFECT? HOE MAKEN JULLIE HET VERSCHIL?

Wij geloven in het sturen op performance. Daarom ontwikkelen wij VR trainingen die, naast dat ze veel tijd besparen ten opzichte van de huidige praktijktrainingen, meetbaar zijn. We meten de performance van iedere cursist om zo inzichtelijk te krijgen welke vaardigheden iemand heeft, waar verbetering ligt en wat de score is ten opzichte van andere cursisten.

VR Training Academy
Gerrit Koele
CEO
Ton Kuper
Ton Kuper
Co-founder
Selwyn Nypels
Selwyn Nypels
Projectmanager
Luca Frösler
Luca Frösler
VR Developer
Matthijs Baalhuis
Matthijs Baalhuis
VR Developer
VR Training Academy
Timpe Jansen
VR Developer
VR Training Academy
Wessel Busscher
Junior VR Developer
Martin Niehoff
Martin Niehoff
Software Developer
Victor Botelho
Victor Botelho
Software Developer
VR Training Academy
Katja Wevers
Software Developer
VR Training Academy
Luc Roosjen
VR Developer trainee
Trainen aan de CNC-Machine
Persoonlijke Coaching

Leren door te doen

Traditioneel worden operators en monteurs getraind aan de machine met de begeleiding van een trainer. Dit is arbeidsintensief, onveilig en niet productief. Machines komen tijdelijk stil te liggen, producties lopen achter en het kost veel tijd omdat het geleerde steeds herhaald moet worden.

De laatste jaren is e-learning al een belangrijk onderdeel geworden van de training. Maar onderzoek wijst uit dat men bij e-learning slechts 30% van de opgedane kennis onthoudt. Leren door te doen heeft daarentegen een retentiegraad van 80%.

Maar hoe train je nou succesvol de praktijk? Ons enthousiaste team van ontwikkelaars en onderwijsdeskundigen heeft VR trainingen ontwikkeld waarmee je op een schaalbare en veilige manier kunt trainen zonder dat machines of processen stil komen te liggen. 

Meer over VR
Industriële operators
Werknemers op de werkvloer

Wij geloven in de performance index

In de huidige samenleving wordt theoretische kennis vaak hoger gewaardeerd dan vaardigheden. Toch zijn we allemaal op zoek naar professionals: mensen die opgedane vaardigheden en oplossend vermogen inzetten in de praktijk.

We zien dat het in de praktijk toch lastig blijkt om aan te geven wanneer iemand een professional is. Met de performance index maken we vaardigheden meetbaar. Zo krijg je naast een IQ of EQ ook een SQ: het vaardigheidsquotiënt. Je maakt dus meetbaar wanneer iemand een professional is.

Ons team van specialisten werkt al jarenlang met veel passie aan deze filosofie. Wij maken de SQ o.a. tastbaar door data te verzamelen uit onze VR trainingen. Door middel van deze data kun je meten hoe goed de vaardigheden van de cursist zijn, hoe hij of zij handelt in complexe situaties en waar hij of zij nog beter in kan worden. 

VR Training Academy

VR, AR en AI voor industriële toepassingen

Doelstelling fieldlab VIA APPIA

De doelstelling van fieldlab VIA APPIA is om toepassingen van AI en VR/AR binnen een maintenance & service context te industrialiseren door de gezamenlijke krachten, kennis en ervaringen van projectdeelnemers te bundelen, gezamenlijk te analyseren waar de beste kansen liggen en te bepalen hoe het beste kan worden gekomen tot waardevolle industriële toepassingen.

Vraagstukken die daarbij spelen betreffen o.a. de inzet van deze technologieën in de fysieke industriële omgevingen, robuustheid van toepassingen die nodig is om operationeel in te kunnen zetten in het kader van ‘decision making’ en grootschalige knowlegde capturing en overdracht tegen de achtergrond van de vergrijzing en het remote werken ook na de COVID-19 pandemie.

Voor meer informatie klik hier: https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-via-appia/

Copyright 2023 | VR Training Academy | Powered by Serious VR | All rights reserved